Uživatelské programy       Dodávané programové vybavení pro personální počítače řeší problematiku vytváření, pořizování a zpracování hromadných dat v oblasti sledování a vyhodnocování ekonomiky pracoviště, výroby, prodeje organizace aj. Základem je ekonomický integromavý systém pojmenovaný    E K O S Y S   . Tento je upravován dle potřeb a podmínek klienta. Systém umožňuje provádět tyto operace:

Základní evidence:
     - Kniha pohledávek    vazba na pokladnu,banku,sklad
     - Kniha závazků
           vazba na pokladnu,banku,sklad
     - Pokladní kniha
          vazba na závazky a pohledávky
     - Stálé platby
                vazba na pokladnu, banku
     - Banka
                           vazba na závazky a pohledávky

Rozšíření:
     - Skladová evidence    vazba na pokladnu, závazky, pohledávky
     - Prodej zboží v obchodě (pokladna)
   vazba na sklad,
                                                                                 evidence prodeje na karty,šeky

     - Prodej pomocí kupních smluv
   vazba na pokladnu,sklad
     - Evidence majetku
     - Evidence jízd
     - Evidence úkolů

Výběr některých firem provozujících námi dodané programy:

   Moravské keramické závody ....................... Rájec-Jestřebí
   sledování rozpracované a hotové výroby, aplikace nesíťová, na 3 pracovištích

   POLYMET ALFA s.r.o. ..................................... Olomouc
   vedení základních účetních knih (závazky,pohledávky,hotovostní pokladna,
    provedené úhrady), aplikace nesíťová, 1 pracoviště

   ZBH ........................................................................ Brno
   vedení skladu (příjem,výdej,prodej, kontoprodej, aj.),vedení základních účetních knih
   (závazky,pohledávky,hotovostní pokladna, provedené úhrady aj.), aplikace síťová,
    6 pracovišť

   ROSSO ................................................................. Brno
   vedení skladu (příjem,výdej,prodej, kontoprodej),vedení základních účetních knih
   (závazky,pohledávky,hotovostní pokladna, provedené úhrady), aplikace nesíťová,
    1 pracoviště

   Domácí potřeby Jan Holas ............................ Praha
   vedení skladu (příjem,výdej,prodej, kontoprodej, aj.),vedení základních účetních knih
   (závazky,pohledávky,hotovostní pokladna, provedené úhrady aj.), aplikace síťová,
    6 pracovišť (2 kancelář + 4 pokladny na prodejně)

   ELEKTROUNIVERSAL ................................... Praha
   vedení skladu (příjem,výdej,prodej, kontoprodej, aj.), splátkový prodej, přehledy
   o prodeji aj.,vedení základních účetních knih (závazky,pohledávky,hotovostní
   pokladna, provedené úhrady aj.), aplikace síťová Windows NT, 13 pracovišť
   na 3 samostaných prodejnách (1+1, 3+2, 3+3)

   TDS Brno Sekce materiálů a svařování .... Brno
   vedení základních účetních knih (závazky,pohledávky,hotovostní pokladna,
   stálé platby, evidence technických norem, provedené úhrady), aplikace nesíťová,
   1 pracoviště

   Eliáš Karel ........................................................... Jamolice
   vedení základních účetních knih (závazky,pohledávky,hotovostní pokladna,
   stálé platby, sklad, provedené úhrady), jednoduché účetnictví, aplikace nesíťová,
   1 pracoviště


Výhodou našich programů je, že jednotlivé aplikace, na rozdíl od universálních řešení,
jsou individuálně upravovány dle potřeb, požadavků a specifik klienta.Zpět na hlavní stránkuaktualizace: 6.2.1999
Ing. Kalenda Zdeněk (c) 1999
email: zkalenda@iol.cz